ŠTA SE SVE NAPLAĆUJE POD STAVKOM VODA?

Istraživanja APOS-a o načinima naplate potrošnje vode i svih ostalih stavki koje potpadaju pod kategoriju „voda“. Potrošači su se su se više puta obraćali APOS-u sa primedbama da su im računi za vodu previsoki i da im nije jasan način naplate vode od strane komunalnih preduzeća. Povodom problema na koji su se žalili potrošači stručni tim APOS-a je organizovao istraživanje na terenu. Istraživanja su rađena u Beogradu, Nišu,  Novom Sadu, Šapcu i Vršcu.

This article was funded in part by a grant from the United States Department of State. The opinions, findings and conclusions stated herein are those of the author and do not ne cessarily reflect those of the United States Department of State

 

 

U Beogradu, Novom Sadu i Vršcu se potrošnja vode naplaćujue kroz objedinjene račune, a u Nišu i Šapcu naplatu vrše posebna Javna Komunalna Preduzeća koja se isključivo bave naplatom naknada za utrošenu vodu. Cena utrošene vode po m3 izvedena je na osnovu grejne površine stambenog objekta/stana ili na osnovu očitavanja količine utrošene vode putem kontrolnih vodomera.
Iako na svim računima piše da je zaračunati PDV 10% visina pojedinih stavki koje se odnose na vodu razlikuje se od mesta do mesta. Cenu ovako neujednačene naknade za potrošnju vode i sve ostale stavke koje se naplaćuju a odnose se na vodu komunalna preduzeća formiraju na osnovu Uredbe o visini naknada za vode.

Ovakva uredba se donosi na početku godine za tekuću kalendarsku godinu. Uredbu donosi Vlada Republike Srbije na osnovu člana 191 Zakona o vodama (Sl. gl. RS br. 30/10 i 93/12) i člana 17, stav 1 Zakona o Vladi (Sl.gl. RS br. 55/02, 71/05 – ispravka 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12 i 7/14-US). Komunalnim preduzećima je na taj način ostavljen prostor da formiraju cene svojih usluga za kalendarsku godinu u skladu sa donetom Uredbom i uz saglasnost Opštinskih veća JLS, a na osnovu procene komunalnih preduzeća da li je u prethodnoj godini došlo do rasta troškova i, zbog toga, mogućih rizika u narednoj kalendarskoj godini.

 

Potrošači smatraju da su oštećeni jer im je uskraćena mogućnost da utiču na donošenje odluka koje bi bile u interesu potrošača iako im je to pravo garantovano na osnovu Zakon o zaštiti potrošača.
Za gore iznete tvrdnje, a na osnovu proveravanih računa potrošača, stručni tim APOS-a je uradio uporedni tabelarni prikaz računa putem kojih građani/potrošači plaćaju usluge komunalnim preduzećima za utrošenu vodu, kanalizacionu vodu koja se prečišćava, održavanje vodnih objekata, ispuštenu vodu ili korišćenje vodnog dobra.

Istraživanje je pokazalo  da se obračun utroška vode vrši po m3, a količina potrošnje je individualna i razlikuje se od potrošača do potrošača. Međutim, količina potrošene vode iskazana u kubnim metrima konstantna je za jednog potrošača i ista količina iskazana u m3 se odnosi na sve naplatne stavke.

Jedinične cene po m3  u tabeli su iskazane u važećoj RSD valuti i kada se pomnože sa količinom utrošenih m3 predstavljaju, kako ističu potrošači,  atak na njihov budžet. Količina potrošenih m3 je za sve stavke ista na jednom računu, a kreću se, prema analiziranim računima,  od 11,43 m3  do 29 m3.

 

[alert type=“danger“ icon-size=“hide-icon“]U tabeli su zvezdicom (*) označene cene pojedinih stavki koje podležu PDV-u u visini od 10%.[/alert]

 

1. HLV – potrošnja vode *48,68 *44,58 *49,61 *45,360 *47,730
2. Kanalizacija *19,68 *8,46 *31,26 *11,190 *23,270
3. Prečišćavanje otpadnih voda / / / / *8,370
4. Korišćenje 0,2302 0.4375 / / *0,230
5. Ispuštena voda 0,2073 / / / *0,207
6. NAK. KVO / / / / *2.660
7. Hidro uređaji / / 55,06 60,00 /

Jedinična cena: din/m3 u tabeli iskazana bez PDV-a
Jedinične cene stavki koje podležu PDV-u od 10% naznačene su *

Napomene (objašnjenje stavki i dodatne informacije)

  • Naknada za korišćenje vodnog dobra(Beograd)/Doprinos za korišćenje i zaštitu voda (Niš) / Naknada za korišćenje voda(Vršac)
  • Naknada za ispuštenu vodu (Beograd)/Maksimalno ispuštena voda (Vršac) nisu u sistemu PDV-a, ali im je cena fiksna i množi se sa brojem m3 koji su potrošaču obračunati na osnovu ukupne potrošnje vode iskazane u m3
  • *HID – Hidro uređaji  (Novi Sad –  visinac PDV nije iskazana)/Održavanje vodnog priključka (Šabac – cena sa PDV od 20%)
  • *Vodni priključak – Održavanje vodnog priključka (šabac) – fiksna cena sa naplaćenim PDV-om u visini od 20%
  • *HLV – Voda (Niš, Vršac), Hladna voda (Beograd, Novi Sad), Utrošena voda (Šabac)
  • *NAK. KVO  – Naknada za Korišćenje vodnih objekata (Vršac)
  • *Ispuštena voda – Naknada za ispuštenu vodu (Beograd), Maksimalno ispuštena voda (Vršac)

Putem istraženog pojasnili smo potrošačima način na koji se vrši naplata potrošnje vode i svih ostalih stavki koje se odnose se na vodu. Međutim, potrošači očekuju da na osnovu važećeg Zakona o zaštiti potrošača budu neposrednije uključeni u proces donošenja odluka, a da distributeri i JLS, uvažavajući potrošače koji doprinose ekonomskom rastu i komunalnih preduzeća i JLS, iznađu odgovarajuća rešenja za smanjenje troškova naplatnih stavki za vodu.

IZVODI IZ UREDBE O VISINI NAKNADA ZA VODE ZA 2014. GODINU:

Naknada za isporučenu vodu preko crpne stanice (vidne su razlike u naplati vode koje i dovode do pojave razlika u naplati vode za potrošnju, kao i svih drugih stavki koje se odnose na vodu)

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *