ODRŽIVO KORIŠĆENJE PESTICIDA

U poljoprivrednoj proizvodnji je neophodna upotreba pesticida u svrhu zaštite bilja od svih vrsta korova, bolesti i štetočina. Zaštita poljoprivrednih biljnih vrsta je izuzetno zahtevan posao koji zahteva visok nivo stručnosti i znanja. Nažalost, veliki broj poljoprivrednih proizvođača istu ne obavlja sa potrebnim uspehom. Neadekvatna primena uzrokuje biološku neefikasnost primenjenog sredstva u preko 65% slučajeva, pa se tako neretko može čuti kako preporučeni preparat nije ispunio očekivanja i gubi se poverenje između proizvođača i potrošača.

Cilj svake poljoprivredne proizvodnje je dobijanje visokih prinosa i zdravstveno bezbednog proizvoda. Kako bi se do ovako postavljenog cilja došlo, neophodno je poštovati kako pravila koja nam sama priroda nameće, tako i pravila o korišćenju i upotrebi pesticida u zaštiti biljaka.

U ovom i narednim člancima, pokušaćemo da damo neke odgovore na najvažnija pitanja i probleme koji mogu nastati prilikom korišćenja pesticida. Prvenstveno želimo da se obratimo malom poljoprivrednom proizvođaču koji nema zaposlenog stručnjaka za zaštitu bilja, i sam se suočava sa svim problemima koji prate poljoprivrednu proizvodnju.

Proleće je vreme kada započinju radovi u našim baštama, voćnjacima i na njivama. Važnost pravilne upotrebe i korišćenja pesticida može se sagledati kroz štete koje nastaju kao posledica neadekvatnog rada sa istim. Direktna posledica neblagovremene primene ili pak preterane primene, ogleda se u smanjenju prinosa i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda. Zagađenost zemljišta i vodotokova, uništavanje mikroflore zemljišta, rezistentnost, trovanje ljudi i životinja su samo neke od posledica nemara i nestručnosti prilikom rukovanja sa sredstvima za zaštitu bilja.

Postavlja se pitanje, šta mi to možemo učiniti kako bi smo sprečili gubitke? Prvenstveno, neophodno je primeniti sve preventivne mere u cilju sprečavanja razvoja korova, bolesti i štetočina. Tu se pre svega misli na agrotehničke mere, poštovanje plodoreda, pravilno podizanje dugogodišnjih zasada, stalno praćenje meteoroloških podataka  na sajtu RHMZ (http://www.hidmet.gov.rs/) i upozorenja na uslove za razvoj bolesti i štetočina na sajtu prognozno izveštajne službe (http://www.pisvojvodina.com). U skladu sa ovim informacijama i stanjem na terenu, pristupiti upotrebi pesticida. Hemijska sredstva za zaštitu bilja upotrebljavati na način propisan na deklaraciji. Prilikom aplikacije pesticida proveriti ispravnost prskalica i obavezno koristiti zaštitnu upremu. Nakon završenog tretiranja bezbedno uklonuti ambalažni otpad.

 

[alert type=“danger“ icon-size=“hide-icon“]Registracija, kontrola, promet, uvoz i primena sredsava za zaštitu bilja u poljoprivredi je kako u EU tako i kod nas regulisana zakonima i uredbama. [/alert]

U Republici Srbiji je na snazi Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (Sl. Glasnik, br.41, 2/06/2009). Na predlog ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, 4. novembra 2015. godine doneta je odluka o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja

Zbog usaglašavanja naših zakona i propisa sa zakonima Evropske Unije, poznavanje zakonskih odredbi  postaje neminovnost za sve poljoprivredne proizvđače koji žele da plasiraju svoje proizvode van granica naše zemlje i budu konkurentni na stranim tržištima.

Budimo odgovorni i poštujmo pravila. Tako ćemo sačuvati prirodu koja nas okružuje, zdravlje biljaka i životinja a samim tim i zdravlje nas samih.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *