TEST TRANSPARENTOSTI INFORMACIJA BANAKA U SRBIJI

Istraživanje  troškova održavanja tekućih računa i usluge  koje pružaju banke vlasnicima tekućih računa u bankama na osnovu informacija dostupnih na sajtovima banaka.  Ovo je deo aktivnosti projekta APOS-a „Potrošač – Investitor na tržištu“, koji je finansiran sredstvima Ambasade Sjedinjenih Američkih Država

 

SADRŽAJ

#Test
#Šta? Kako? Zašto? (Kriterijumi)

NEMA ODLIKAŠA

Na osnovu ovog istraživanja ocenili smo preglednost i uporedivost ponuda za osnovne pakete tekućih računa ocenama od jedan do pet. Najnižom ocenom nezadovoljava – 1 nismo ocenili nijednu banku. Ocenom Dovoljan – 2 ocenjujemo ponude banaka koje ne sadrže cenu održavanja računa već se do nje dolazi preko tarifnika.  Ocena  Dobar – 3 je data bankama koje su dale u ponudi pregled usluga i cene.  Ocene Vrlodobar – 4 bankama koje su pored cene i pregleda usluga dale opširnije informacije o uslugama i načinu korišćenja. Najvišu ocenu (5) koju smo predvideli za ponude banaka koje sadrže uporedni pregled sadržaja i cena svih paketa i dodatnih usluga vezanih za tekuće račune na žalost, nijedna  banka nije dobila.

ŠTA SMO ISTRAŽIVALI?

Tekuće račune: jer je to najčešće korišćena usluga

Osnovni paketi: jer sadrže usluge koje najveći broj vlasnika tekućih računa najčešće koristi (debitna platna kartica, plaćanje trajnim nalogom, elektronsko bankarstvo, SMS obaveštenja o promenama na računu, korišćenj pozajmica – pravo na prekoračenje)

Cenu: jer u sve većoj meri utiče na izbor

KAKO JE TESTIRANO?

Informacije prikupljali  sa sajtova banaka  – zato što je to je način koji potrošaču treba da pruži mogućnost da se  najbrže  upozna sa ponudama banaka koje su mu dostupne, da ih uporedi i napravi najbolji izbor pri otvaranju tekućeg računa.

Istraživanje je rađeno u periodu od januara do sredine februara 2015 godine.. Uzorak je  obuhvatio 15 banaka koje su imale najvecu neto ukupnu bilansnu aktivu prema podacima objavljenim  na sajtu Narodne Banke Srbije 30. 09. 2014. godine. Istraživanjem su obuhvaćeni troškovi održavanja tekućih računa i usluge  na osnovu informacija dostupnih na sajtovima banaka. U zavisnosti od broja informacija, njihove preglednosti i uporedivosti ocenili smo transparentnost informacija na sajtu.

KRITERIJUMI

Cene najpovoljnijih – osnovnih  paketa za održavanje tekućih računa se kreću od 100 do 250 dinara.  Nismo uzimali u obzir povoljnije uslove za penzionere ili neke druge kategorije fizičkih lica (studenti, poljoprivrednici itd.) Većina ovih  paketa obuhvata debitnu karticu, sms obaveštavanje, trajne naloge, dok se ostale usluge  u okviru paketa razlikuju od banke do banke.

Pojedine usluge kao što je dozvoljeno prekoračenje,  predviđene su samo za fizička lica koja primaju zaradu ili penziju preko tekućeg računa. Takođe, većina dodatnih usluga se mogu uključiti pojedinačno uz paket koji potrošač odabere. Tako, na primer, za uslugu elektronskog bankarstva, tamo gde nije uključena u paket, potrošač treba da izdvoji od 50 do 120 dinara na mesečnom nivou.

 

Ponude banaka – ocena kvaliteta transparentnosti

[table id=39 /]

 

*Transparentnost informacija na sajtu izražena kroz ocene od 1 do 5

Napomene:

  • za odabranih pet usluga iz ponuda su  uzete samo usluge koje su navedene u ponudi najjeftinijeg paketa
  • nisu prikazane dodatne usluge koje neke banke nude u okviru snimanih paketa
  • cene su, za banke koje ih ne navode u ponudi, uzete iz tarifnika ali je to uticalo na smanjenje ocene transparentnosti na dovoljan 2
  • nisu prikazani uslovi koje neke banke nude za smanjenje troškova mesečnog održavanja

PROČITAJTE ANALIZU, KAO I PREPORUKE ZA BANKE I POTROŠAČE

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *