EVIDENCIJA REKLAMACIJA

Prodavac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija. On je dužan da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija i to svakog dana u toku radnog vremena. Obavezno za trgovce je da vode i evidencija primljenih reklamacija koje se čuvaju najmanje dve godine od dana podnošenja.

Kada podnesete reklamaciju dužnost prodavca je da vam o tome izda pisanu potvrdu ili da vam elektronskim putem potvrdi njen prijem. U ovoj potvrdi obavezno treba da stoji i broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji.

Zakon navodi da se evidencija o primljenim reklamacijama vodi u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku. Pored podataka o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, u evidenciju  prodavac obavezno unosi podatke o robi, opis nesaobraznosti i zahtev potrošača koji  je naveden u reklamaciji.

Ono što je najvažnije je što će trgovac morati da evidentira i  precizne podatke o svom odgovoru na vašu reklamaciju. To podrazumeva: datum  izdavanja potvrde o prijemu, odluci o odgovoru potrošaču, datumu kada je dostavljena, ugovorenom primerenom roku za rešavanje, načinu rešavanja reklamacije, kao i informacije o eventualnom produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Ono što prodavac nikako ne sme  je da od vas traži jedinstveni matični broj ili broj lične karte. Ukoliko se to ipak dogodi uvek se pozovite na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Novi Zakon o zaštiti potrošača koji se primenjuje od 21.septembra, definiše određene obaveze za trgovce, koje ukoliko ne budu poštovane  predviđaju novčane kazne u iznosu od 300 hiljada do 2 miliona dinara.

Zapamtite, kada krenete da izjavite reklamaciju,  naoružajte se pravim informacijama.

One Reply to “EVIDENCIJA REKLAMACIJA”

  1. Iz procitanog zakljucujem da je vasa uloga edukativna i savetodavna. Mene interesuje da li zastupate potrosace u sporovima ili preuzimate ulogu medijatora ?

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *