Seminar „Jačanje zaštite potrošača u opštini Bor“


Udruženje Pokret potrošača Bor organizovalo je u Opštinskoj upravi u Boru jednodnevni seminar, sa temom projekta „Jačanje zaštite potrošača u opštini Bor“, za usluge od opšteg ekonomskog interesa u Opštini Bor.

U usluge od opšteg ekonomskog interesa spadaju sve javne usluge koje građanima pružaju javna preduzeća.

Predavač na seminaru bila je Jovanka Nikolić, diplomirani pravnik i predstavnik Asocijacije potrošača Srbije (APOS). Seminar je održan sa ciljem da edukuje zaposlene u javnim i komunalnim preduzećima koja posluju u Opštini Bor o njihovim obavezama, koje se moraju ispoštovati po Zakonu, kako bi krajnji potrošači bili zadovoljni. Takođe, govorilo se i o obvezama potrošača.

Bilo je reči o komunalnim uslugama od opšteg ekonomskog interesa, o uslovima za podnošenje reklamacije potrošača, kao i o načinu na koji se ona može podneti, kakva je uloga lokalne samouprave, koja su prava i obaveze preduzeća koja pružaju ove usluge i slično.

  • Primena čl.83. I čl.92. Zakona o zaštiti potrošača u radu kod svih pružaoca komunalnih usluga i uopšte kod svih pružaoca usluga od opšteg ekonomskog interesa – Informisanje potrošača pre zaključenja ugovora, shodno odredbama Zakona o zaštiti potrošača
  • Usklađivanje ostalih sektorskih zakona, kao i usklađivanje Odluka lokalnihsamouprava sa Zakonom o zaštiti potrošača
  • Unapređenje komunikacije i saradnje potrošača sa lokalnom samoupravom kao osnivačem javnokomunalnih preduzeća
  • Osnivanje novog tela pri Skupštini opštine Bor: Komisija za predstavke i predloge, a koje bi od građanki i građana opštine Bor primala žalbe, primedbe i predloge u oblasti komunalnih usluga. Rad ove Komisija bi omogućio upoznavanje jedinice lokalne samouprave sa svakodnevnim problemima i uspostavio bližu saradnju i razumevanje između javnokomunalnih preduzeća i njihovih osnivača po pitanjima koja su aktima lokalne samouprave nedovoljno regulisana, neusklađena ili neprimenjiva u praksi. Ovo se odnosi i na druge privredne subjekte koji pružaju usluge od opšteg ekonomskog interesa.
  • Primena čl.129 Zakona o zaštiti potrošača, od strane jedinice lokalne samouprave u cilju unapređenja aktivnosti zaštite potrošača, kroz podršku udruženjima za zaštitu potrošača
  • Uspostavljanje besplatnog Call centra za primanje žalbi potrošača. Nekada je Pokret potrošača Bor imao prostor u Asocijaciji za razvoj Bora u Domu kulture, tako da i dan danas mnogobrojni potrošači odlaze na navedenu adresu i veoma se interesuju za svoja potrošačka prava, želeći da tu iznesu svoje žalbe i predloge.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *