OBEŠTEĆENJE TURISTA

Turistička agencija, kao trgovac, dužna je da vam pruži turističko putovanje na način koji je ugovoren i koji je u skladu sa obaveštenjima datim pre zaključenja ugovora. A to znači da turističko putovanje treba da ima svojstva koja vam je trgovac garantovao.

Takođe, pored toga što agencija odgovara za saobraznost usluge, odgovara i za sve usluge koje vam je pružilo neko treće lice, kao što su usluge transporta, smeštaja, ishrane, kao i nekih zabavnih, sportsko rekreativnih ili kulturnih programa koje ste isplanirali da vam ispune slobodno vreme. Turistička agencija ima obavezu da potrošaču pruži garanciju da će izvršiti povraćaj uplaćene cene i isplatiti troškove povratka potrošača ako turističko putovanje ne bude realizovano zbog nesposobnosti plačanja turističke agencije. Garancija se pruža: 1.osiguranjem nesposobnosti plaćanja trgovca ili 2. bankarskom garancijom na prvi poziv.

Često se dešava da nastupe događaji za koje potrošač i trgovac kao ugovorne strane nisu odgovorne, pa ispunjenje obaveza trgovca postane nemoguće, onda prestaju i obaveze potrošača. Ali, i tada znajte da, ako ste uplatili neku sumu novca, treba da zahtevate od trgovca povraćaj uplaćenih sredstava po pravilima o vraćanju stečenog bez osnova. Ukoliko za vreme trajanja vašeg aranžmana, ne protiče sve na način koji vam je obećan i kako je ugovoreno, znajte da je turistička agencija u obavezi da vam ponudi druge odgovarajuće usluge, bez dodatnih troškova.

Reagujte na svaku nepravilnost u toku putovanja ili boravka

Od samog početka, sve treba da teče prema ugovorenom. Sve što odstupa od dogovorenog, a zakonom obaveznog sadržaja ispunjenja ugovorenih obaveza davaoca turističke usluge, u obavezi ste da navedete u svom Prigovoru koji treba da napišete i predate lokalnom predstavniku turističke agencije. Ukoliko to ne učinite odmah imate rok od najkasnije mesec dana od dana utvrđivanja nedostataka.

Turistička agencija je dužna da vam pruži garanciju kojom se obavezuje da će izvršiti povraćaj uplaćene cene i isplatiti naknadu troškova vašeg povratka. Ako agencija ili treće lice angažovano u ime agencije ne ispuni, odnosno samo delimično ispuni obavezu iz ugovora, možete zahtevati naknadu štete koju ste pretrpeli, uključujući nematerijalnu štetu.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *