NEBAŽDARENA PRAVA POTROŠAČA

Prethodne godine iz Elektroprivrede Srbije dobili smo podatak da u Srbiji nije baždareno između 50 i 60 odsto uređaja za merenje električne energije, što znači da oko 2 miliona brojila treba zameniti ili baždariti. Potrošači se svakodnevno susreću sa uvećanim računima za struju koji su nastali kao posledica neisrpavnih brojila, a ove godine imamo i dodatni problem. Kako tvrde u Elektrodistribuciji, zbog majskih poplava susrećemo se sa visokom i neplaniranom potrebom za novim brojilima zbog čega imamo manjak uklopnih satova pa se na njihovu zamenu čeka i po nekoliko meseci, što je nedopustivo. Oni nas uveravaju da će proces nabavke novih brojila biti završen do kraja oktobra i da će posle toga biti izvršena korekcija potrošnje za godinu dana unazad u skladu sa uredbom o uslovima isporuke snadbevanja.

Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača, Elektrodistribucija, odnosno davalac usluga, je dužan da u roku od 8 dana od izjavljene reklamacije, odgovori potrošaču, sa naznakom rešenja problema i roka u kojem će se problem rešiti. Taj rok sme da bude duži od 15 dana (koliko je Zakonom propisano) jedino u slučaju kada potrošač na to pristane. U slučaju da potrošač ne pristane na ponuđene uslove, davalac usluga mora da ispoštuje reklamacioni postupak koji je propisan zakonom. U suprotnom, potrošač ima pravo da se obrati tržišnoj inspekciji, zbog nepoštovanja odredbi Zakona, a može da se obrati i organizaciji potrošača kojoj će doneti svu dokumentaciju koju ima, kako bi zajednički sagledali problem i eventualno poslali prigovor davaocu usluga.

U slučaju da potrošač osporava visinu novčane obaveze, treba da nastavi uplaćivanje računa za one tekuće. Davalac usluge ne može da ga isključi sa distributivne mreže, niti da mu obustavi pružanje usluge do okončanja sudskog postupka. Davalac usluge mora u pisanom ili elektronskom obliku da upozori potrošača na sve obaveze i da ga pozove da izmiri zaostala dugovanja u roku koji ne može biti kraći od 30 dana. Zabranjeno je davaocu usluge da potrošača uslovljava za ponovno uključenje, odnosno nastavak pružanja usluge plaćanjem zastarelih dugova.
Da bi u organizaciji potrošača mogli da provere da li je potrošač oštećen potrebno je da na uvid donese sporne račune kako bi na osnovu iznosa računa i obračuna kilovat časa utvrdili da li je zaista obračunavano po višoj tarifi. Pored toga, neophodno je da ima statistički pregled, odnosno račune iz istog perioda prošle godine, kako bi ih uporedili. Ako potrošač nije sačuvao račune, statistički pregled se može tražiti od davaoca usluge.

Ako želite sami da proverite da li ste oštećeni možete izračunati troškove prema tarifniku Elektrodistribucije, u zavisnosti od zone u kojoj živite. Upoređivanja radi – domaćinstva najčešće troše do 400, 500 kilovat časova i prosečno se do 150 kilovata obračunava po nižoj a ostatak po višoj tarifi, i to najčešće ukoliko su u zelenoj zoni.  Ako utvrdite da vam je struja obračunata po nerealnoj ceni korak koji sledi je pisanje prigovora komisiji za reklamacije.

Dakle, zakonski okvir za pozivanje na odgovornost postoji, ali ovakve situacije će se ipak često dešavati. Potrošači sada dobijaju i savremene uklopne satove koji su integrisani sa brojilom i na kojima se impuls odmah prebacuje sa više na nižu tarifu. Svakako ostaje da morate čuvati račune, redovno ih kontrolisati i u slučaju nepravilnosti zahtevati ispunjenje svojih prava.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *