MISIJA I CILJEVI

Asocijacija potrošača Srbije APOS ostvaruje svoju misiju i ciljeve tako što:

#Jump to: Mission and Goals

 

 • promoviše i zastupa prava potrošača
 • vrši nezavisnu kontrolu tržišta objavljujući rezultate nezavisnih uporednih istraživanja  u skladu sa evropskim standardima
 • plasira nezavisne informacije tako što pravovremeno i tačno informiše potrošače bez reklamnih poruka
 • usklađuje domaće propise sa evropskim direktivama, standardima i dobrom praksom
 • kroz lobiranje i javno zastupanje radi na izgradnji institucionalnih i administrativnih kapaciteta neophodnih za delotvornu zaštitu potrošača na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou
 • jača kapacitete i efikasnost rada kroz stalnu edukaciju i stručno osposobljavanje, tako da se u praksi što bolje zaštite interesi potrošača

 


 

Mission and Goals

 • Promoting and advocating consumers interests and rights, irrespective of state authorities and others non-consuming interests including idustrial, trading, political and syndical, according to European standards
 • Harmonizing national regulations with european regulations
 • Building institutional and administrational capacities necessary for efficient consumer protection on local, provincial, republic and federal level
 • Timely and inipendent  informing consumer
 • Improving effi ciency of consumers’ engagement, by the means of constant education and qualifi cation in the fi eld of protection of consumers’ interests in practice